Magnes neodymowy walcowy 2 x 4 mm - Kliknij obrazek, aby zamkn±æ