Poufność i bezpieczeństwo transakcji

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne i definicje.

1. Firma Retro-Studio Iwona Kusiak - Gmitrasiuk z siedzibą w Opolu, ul. Borowa 57, 45-920 OPOLE, NIP 664-191-16-61, REGON 160385600 – prowadząca Sklep Internetowy: www.mrocznyraj.pl, zwana dalej „Usługodawcą” – szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających stronę internetową Sklepu Internetowego www.mrocznyraj.pl oraz wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego www.mrocznyraj.pl, a także dbając o ich prawnie chronione interesy określa w niniejszym dokumencie zasady gromadzenia i wykorzystywania danych zebranych za pomocą strony internetowej www.mrocznyraj.pl.

2. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.mrocznyraj.pl (dalej w skrócie: „Sklep Internetowy”) jest skierowana do osób odwiedzających stronę internetową Sklepu Internetowego www.mrocznyraj.pl oraz osób korzystających ze Sklepu Internetowego (dalej: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) i określa: rodzaj i zakres zbieranych danych, w tym danych osobowych, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych.

3. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego www.mrocznyraj.pl. Definicje zwarte w Regulaminie Sklepu Internetowego mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

4. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: https://www.mrocznyraj.pl/sklep/index.php?main_page=conditions .

5. Usługodawca jest Sprzedawcą w umowach sprzedaży zawartych w ramach działalności Sklepu Internetowego www.mrocznyraj.pl.

6. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz danych osobowych Kupujących w Sklepie Internetowym – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) jest Usługodawca.

II. Zasady zbierania danych, zakres zbieranych danych oraz sposób wykorzystania danych.

7. Użytkownik może przeglądać stronę internetową Sklepu Internetowego bez podawania swoich danych osobowych oraz bez konieczności dokonania rejestracji. W takim przypadku – za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie, o których mowa poniżej – dane Użytkownika nie są zbierane.

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i może być dokonane jedynie przez osobę pełnoletnią. Usługodawca prosi jednocześnie o nie wysyłanie swoich danych osobowych, jeśli Użytkownik nie chce, by zostały one wykorzystane. Usługodawca prosi też o nie wysyłanie danych osobowych, które nie dotyczą Użytkownika wysyłającego dane, a mogłyby zidentyfikować inną osobę.

9. Zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Usługodawca (Sprzedawca) nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Usługodawca (Sprzedawca) może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imiona i nazwisko Użytkownikas, numer NIP (w przypadku Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą), adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/dostawy zamówienia, dane służące do logowania Użytkownika i adresy elektroniczne Użytkownika.

11. Usługodawca (Sprzedawca) zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług i w związku z wykonywaniem tej umowy, a także w celu zawarcia z Użytkownikiem Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.

12. Usługodawca informuje, iż odrębne podmioty trzecie zbierają dane Użytkownika w celu realizacji płatności za Zamówienie (dane zbierają operatorzy płatności, w tym PayU S.A.).

13. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego wymaga od Użytkownika podania adresu e-mail oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków. Dane zbierane podczas rejestracji Konta będą wykorzystane do: umożliwienia zalogowania się i korzystania z poszczególnych funkcji strony internetowej Sklepu Internetowego oraz w celu umożliwienia kontaktu Usługodawcy (Sprzedawcy) z Użytkownikiem.

14. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

15. Podczas wizyty na stronie internetowej Sklepu Internetowego i korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika określone w zdaniu następnym. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”). Dane zbieranie automatycznie nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mają na celu identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową Sklepu Internetowego oraz korzystającej ze Sklepu Internetowego, lecz mają na celu jedynie umożliwić złożenie zamówienia.

16. Pliki cookies, o których mowa w pkt 15 powyżej, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

17. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: a) podnoszenie jakości Usług,
b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
c) tworzenie statystyk oglądalności,
d) śledzenie preferencji Użytkownika.

18. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

19. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (poprzez blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Jednakże bez akceptacji plików cookies nie jest możliwe złożenie zamówienia.

20. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces blokowania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

21. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

22. Usługodawca uprzedza (informuje), że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

23. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w odrębnym dokumencie pn.: „Polityka Cookies”.24. Dane podane przez Użytkownika Usługodawca (Sprzedawca) wykorzystuje do:
a) świadczenia Usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży,
c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń, reklamacji oraz zapytań Użytkowników,
d) wsparcia, realizacji procesów płatności.

25. Realizując powyżej wymienione cele Usługodawca (Sprzedawca) może się kontaktować z Użytkownikiem telefonicznie lub korespondencyjnie – drogą tradycyjną (pocztą, kurierem), jak i drogą elektroniczną.

26. Usługodawca (Sprzedawca) w żadnym wypadku nie sprzeda, nie wynajmie ani nie przekaże danych zebranych o Użytkowniku podmiotom trzecim – z zastrzeżeniem pkt 27 poniżej.

27. Usługodawca (Sprzedawca) zbierający dane Użytkownika w celu skorzystania z kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego, przekazuje dane Użytkownika jedynie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie RODO, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. Poczcie Polskiej, przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym (home.pl), instytucjom finansowym (ING Bank Śląski).

28. Usługodawca (Sprzedawca) zastrzega, iż na podstawie zawartej umowy z osobą trzecią może jej powierzyć administrowanie uzyskanymi danymi. Powierzenie osobie trzeciej administrowania danymi będzie miało na celu zagwarantowanie jak największego poziomu bezpieczeństwa poufności. W razie, gdy Usługodawca (Sprzedawca) powierzy administrowanie danymi osobie trzeciej – Usługodawca (Sprzedawca) wskaże na stronie internetowej Sklepu Internetowego osobę trzecią, której zostało powierzone administrowanie uzyskanymi danymi.

29. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów itp. działań marketingowych.

30. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych (np. w postaci newslettera) i zgody na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę w celu przesyłania informacji handlowych.

31. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach Konta Użytkownika.

32. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze na stronie internetowej Sklepu Internetowego mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego.

33. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z Usługodawcą (Sprzedawcą), w tym poprzez kontakt telefoniczny, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.

34. Usługodawca (Sprzedawca) zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca (Sprzedawca) zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

35. Usługodawca (Sprzedawca) informuje, iż w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa Usługodawca (Sprzedawca) ma obowiązek udostępnić dane osobowe odpowiednim organom państwowym.

III. Prawo dostępu do danych osobowych.

36. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

37. Chcąc zmienić lub usunąć udostępnione dane Użytkownik może zalogować się na swoje Konto i wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się. Niezależnie od powyżej opisanego sposobu czynności te Użytkownik może dokonać kontaktując się z Usługodawcą (Sprzedawcą).

IV. Zabezpieczenie danych osobowych.

38. Usługodawca (Sprzedawca) jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

39. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

40. Użytkownik ponosi odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem przez Użytkownika Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

41. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę (Sprzedawcę) o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

42. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL . SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

V. Postanowienia końcowe.

43. Niniejszy Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: https://mrocznyraj.pl/sklep/index.php?main_page=privacy.

44. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy podany poniżej.

45. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

46. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: (a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (b) zmiany oferty Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków.

47. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika) lub poinformuje o tym fakcie na stronie głównej sklepu lub na oficjalnym koncie sklepu w serwisie facebook (https://web.facebook.com/mrocznyraj). Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.

48. Firmą zbierająca dane ze strony internetowej Sklepu Internetowego www.mrocznyraj.pl jest: Retro-Studio Iwona Kusiak - Gmitrasiuk
ul. Borowa 57
45-920 OPOLE
NIP 664-191-16-61, REGON 160385600,
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
e-mail: mrocznyraj@gmail.com.
Tel.: 602 350 127.

51. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego, tj. z dniem 25 grudnia 2022 r.

Copyright © 2023 mrocznyraj.pl. Powered by Zen Cart